PhDr. Tatiana RUSNÁKOVÁ

tlmočník a prekladateľ pre nemecký jazyk menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR

Dolný Kubín
adresa Radlinského 1729
02601 Dolný Kubín
telefón +421 903 515 287
email ansa@ansa.sk